Kontakt

KANCELARIJA KUGLAŠKOG SAVEZA VOJVODINE

21000 NOVI SAD, Masarikova 25/II, tel/fax: 021/6571-785

osoba funkcija telefon e-mail adresa

Radovan Šunjka

predsednik KSV 063/517-263 radovansunjka@gmail.com
Lazar Šunjka sekretar KSV 063/567-416 kusavo@open.telekom.rs
Milorad Jovičić predsednik registracione komisije 021/461-537 ivy_ns@eunet.rs
Mirko Čukvas predsednik takmičarske komisije

025/420-900

064/209-7746

cukvasmi@open.telekom.rs
Dragan Jovičić predsednik sudijske komisije

021/6323-015

063/565-120

litvanac@neobee.net
Julijana Vukadinović predsednik nadzornog odbora 060/526-7777  
       

 

 

Zanimljivosti

Linkovi