Vojvodina - Tandem vesti

 Stara Moravica će biti domaćin ovog prvenstva

 Nikola Vukadinov i Ana Boškov prvaci Vojvodine

 Prvenstvo se igra u Novom Sadu na kuglani "Alimenta"

 Takmičenje se igra u Novom Sadu, na kuglani Alimenta

 U Bačkoj Topoli završeno Prvenstvo Vojvodine tandem m i ž

 Kuglana FUNK Arena u Bačkoj Topoli je domaćin ovog takmičenja

 Takmičenje će se igrati u Bačkoj Topoli

 Uz učeđće 32 tandema održano je na SPENSU prvenstvo Vojvodine

 07/08. septambra u Novom Sadu se igra ovo prvenstvo

 Sprint se igra u Apatinu, a tandem miks u Novom Sadu

Zanimljivosti

Linkovi