Raspis Prvenstva Srbije mlađe kategorije

 Kvalifikacije za Prvenstva Srbije pioniri-ke, kadeti-kinje, juniori-ke

Kvalifikaciona takmičenja za junioke i juniore će biti održana 26/27. novembra, dok za pionirke, pionire, kadetkinje i kadete isto će biti održano 03/04. decembra.

Finale za po 8 (osam) najboljih u svakoj kategoriji će biti održano u nedelju 11. decembra u Banji Junakovič.

Sve raspise pogledajte ovde:

Raspis poj.juniori 17.pdf

Raspis poj.juniorke 17.pdf

Raspis poj.kadetkinje i kadete 17.pdf

Raspis poj.pionirke i pioniri 17.pdf