Prijave ekipa za sezonu 2022/2023

 Rok za prijave je 31. maj 2022. godine

Do tog roka potrebno je izvršiti prijavu i to za

Super lige Srbije  na prijavi KSS i nju proslediti TK  KSS

Prijava za ligu 2223.doc

Ligama koje vodi Kuglaški savez Vojvodine na prijavi KSV, a proslediti je na mejl adrese kusavo@mts.rs i cukvasmi@mts.rs kao i poštom na adresu saveza 21000 Novi Sad, Masarikova 25/II

Prijava sezona 22-23 blanko.docx

 

 

Zanimljivosti

Linkovi