Prijave ekipa za lige u sezoni 2018-2019

 Klubovi su dužni da do 31. maja pošalju prijavu za sezonu 2018-2019

Potrebno je popuniti prijavu i poslati je poštom overenu na kancelariju KSV, 21000 Novi Sad, Masarikova 25/II, kao i elektronskom poštom na dve adrese

kusavo@mts.rs i cukvasmi@mts.rs

Prijava sezona 18-19 blanko.docx

Preuzmi datoteku: 

Zanimljivosti

Linkovi