Komaromi-Relota prvaci Vojvodine u tandem miksu

 Uz učeđće 32 tandema održano je na SPENSU prvenstvo Vojvodine

Sa ovog takmičenja kvalifikovalo se 10 (deset) tandema na Prvenstvo Srbije.

Kompletne rezultate pogledajte ovde:

Rezultati Prvenstvo Vojvodine tandem mix 2019-20.pdf

Takođe evo i rezultata ovog prvenstva u Srbiji centar

Rezultati Prvenstvo Srbija centar tandem mix 2019-20.pdf