Produženje registracije klubova i prelazni rok

 Od 10-30. juna traje ovogodišnji prelazni rok

U pomenutom periodu klubovi su dužni platiti članarinu savezu i produžiti registracije svojih takmičarima-kama. Takođe u ovom periodu takmičari-ke mogu promeniti sredinu u kojoj nastupaju.

Dokumentacija za ove aktivnosti:

 Dopis prelazni rok sezona 2021-2022.pdf

Zanimljivosti

Linkovi